^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Facebook

facebook_page_plugin

O nas

W przedszkolu jest SZEŚĆ oddziałów. Łącznie do przedszkola uczęszcza 145 dzieci.

Od dnia 1 września 2004 roku jesteśmy przedszkolem z oddziałem integracyjnym.

Integracja w przedszkolu jest ogromną szansą dla wszystkich, ale przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. Pozwala uwrażliwiać i modelować zachowanie dzieci zdrowych, że są one zdolne do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów. Dzieci uczą się w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności. Pomaga dzieciom pozbyć się niezdrowego egoizmu, a powoduje szersze spojrzenie na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi. Dla mnie jako dyrektora przedszkola integracyjnego, taka forma pracy pozwala być bardziej otwartą na potrzeby dzieci. Radykalnie zmienił się mój stosunek do dzieci niepełnosprawnych. Staram się nie wyręczać ich, tylko mądrze pomagać. Moja praca wymaga dużego zaangażowania i jest bardzo czasochłonna. W pełni akceptuję "inność" dzieci, która mnie nie dziwi, a wymusza moje dostosowanie się do danego dziecka.

Podkategorie

RADA RODZICÓW.

Rada rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i wspiera działalność statutową przedszkola. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Copyright © 2013. Bajkowe Przedszkole Misia Uszatka Rights Reserved.