^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Facebook

facebook_page_plugin

Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna jako organ kolegialny nauczycieli realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki, w skład jaki wchodzą wszyscy zatrudnieni nauczyciele i specjaliści. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

- zatwierdzenie planu pracy przedszkola, ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

- organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć

- projekt planu finansowego, wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień,

- propozycje dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Copyright © 2013. Bajkowe Przedszkole Misia Uszatka Rights Reserved.