^Powrót na górę
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Facebook

facebook_page_plugin

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Nr 5w Sulechowie

W roku szkolnym 2018/19

 

Godziny

Działania, zajęcia, treści wychowawczo – dydaktyczne oferowane dzieciom

Czas

Uwagi

PRZED REALIZACJĄ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

6.15 – 7.30

Rozpoczęcie dnia w przedszkolu.

Schodzenie się dzieci. Zabawy tematyczne, dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy indywidualne i w grupach. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym.

75 min

Czas do dyspozycji nauczyciela

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

7.30 – 8.15

Zabawy dowolne, tematyczne, dydaktyczne, praca w zespołach i praca indywidualna z dziećmi.

Przygotowanie do śniadania- porządkowanie zabawek.

Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa

45 min

Zabawy swobodne

8.15 – 8.30

8.30 -9.00

Zabiegi higieniczne, kształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno- sanitarnych, czynności samoobsługowe w WC i łazience.

ŚNADANIE

Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, nakrywania do stołu. Zabiegi higieniczne po śniadaniu. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – mycie zębów Nauka prawidłowego szczotkowania zębów.

15 min

30 min

Inne czynności

9.00 – 10.00

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z całą grupą, realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, ruchowe, plastyczne. Religia.

60 min

Zajęcia dydaktyczne

10.00 - 11.00

Zabawy na świeżym powietrzu, spacery , wycieczki, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze. (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego. Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Gry i zabawy ruchowe w sali - w przypadku złych warunków atmosferycznych.

Zabawa ruchowa.

60 min

Zabawy na świeżym powietrzu

11.00 –11.30

 

 

Przygotowanie do II śniadania, zabiegi higieniczne w WC i łazience. Pełnienie dyżurów – nauka nakrywania do stołu.

II ŚNIADANIE (zupa + podwieczorek)

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Kulturalne zachowanie się przy stole.

Zabiegi higieniczne w WC i łazience. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk.

30min

Inne czynności

11.30 – 12.30

Zabiegi higieniczne w WC i łazience.   Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk. Przygotowanie do odpoczynku.

Poobiedni odpoczynek dzieci młodszych, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej. Dzieci starsze - ciche zabawy, słuchanie głośnego czytania, zabawy inspirowane przez dzieci. zabawy tematyczne, zabawy dowolne. Działalność z inicjatywy dzieci, lub nauczyciela w sali lub na powietrzu.

60 min

Inne czynności

(opieka, organizacja)

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

12.30 –13.45

Grupy młodsze: odpoczynek.  

Grupy starsze: Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych, zawody sportowe, zajęcia dodatkowe i specjalistyczne. Zajęcia kompensacyjno wspomagające. Diagnoza i obserwacje pedagogiczne.

Kontynuacja działalności edukacyjnej:
• zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach,

75 min

Czas do dyspozycji nauczyciela

13.45 –14.30

Zabawa ruchowa. Zabiegi higieniczne przed obiadem.

OBIAD (II danie)

Praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem. Zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw i surówek. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.

Zabiegi higieniczne po obiedzie.

45 min

Inne czynności

14.30 –  16.30

Zabawy na świeżym powietrzu. Własna aktywność dzieci, zabawy swobodne w sali. Zabawy, zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, praca w kącikach   zainteresowań, zabawy integracyjne, gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne,   konstrukcyjne, plastyczne. Zajęcia dodatkowe i specjalistyczne. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Zakończenie dnia w przedszkolu.  

120 min

Zabawy dowolne.

Zabawy na świeżym powietrzu.

Poza porami posiłków i zajęć tematycznych, czas nie jest żelaznym wyznacznikiem działania.

Wiele zależy od tego, jak w danym dniu czują się dzieci, jak bardzo są zaangażowane w swoje aktywności.

Będziemy się starać by jak najmniej było pośpiechu, przerywania podjętych przez dzieci zajęć, rutyny i nudy.

Jednocześnie ramowy plan dnia będzie zapewniał poczucie pewnego rytmu, którego dzieci potrzebują w zależności od wieku i możliwości rozwojowych..

W każdej grupie wiekowej w oparciu o ramowy plan dnia opracowany będzie ramowy plan dnia danej grupy.

Copyright © 2013. Bajkowe Przedszkole Misia Uszatka Rights Reserved.